Grundlæggende fag: generelt
Pc-brugeruddannelsens grundlæggende niveau består af to obligatoriske grundfag (Grundlæggende Informationsteknologi;  Pc'en og dens Styresystem) og fem valgfag. Disse 7 fag er grundlaget for et pc-kørekort.